Εμπιστεύεστε το νερό σας;

Γνωρίζατε ότι οι κυριότεροι ρύποι του νερού είναι παθογόνοι: μικροοργανισμοί, βακτήρια, ιοί, πρωτόζωα, αιωρούμενες στο νερό ενώσεις, ανόργανες και οργανικές διαλυτές στο νερό ενώσεις. Επίσης γνωρίζατε ότι το χημικό –Διχλωροφαινόλη- που χρησιμοποιείται σε εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιείται και στην χλωρίωση του πόσιμου νερού. Ακόμη σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο ένα τρίτο περίπου του εμφιαλωμένου νερού στο οποίο έγινε έλεγχος σημειώθηκε σημαντικό ποσοστό χημικής ή βακτηριδιακής μόλυνσης! Τέλος επιστήμονες επισημαίνουν πως όσο περισσότερο ένα πλαστικό μπουκάλι παραμένει σε ένα ράφι, είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε σε ψυγείο, τόσο υψηλότερο είναι και το ρίσκο να καταναλώσετε μεγαλύτερη δόση ενός χημικού που λέγεται αντιμόνιο, το όποιο είναι πιθανώς καρκινογόνο!

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πώς είναι αναπόφευκτο να καταφύγουμε στο φιλτράρισμα του νερού μας προκειμένου να έχουμε καθαρό νερό στο σπίτι μας.

Πηγή:www.healthandlifewf.gr/

 

 

Πίσω