Κίνδυνοι του Εμφιαλωμένου Νερού

Βασικός λόγος για την προβληματική ποιότητα του νερού είναι πολλές φορές οι απαράδεκτες συνθήκες εμφιάλωσης και αποθήκευσής του.
Έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα εμφιαλωμένα νερά αποθηκεύονται σε αποθήκες από λαμαρίνα στις οποίες αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες) ή πετιούνται στα πεζοδρόμια κάτω από τον ήλιο, αφήνονται δίπλα σε ψυγεία ή ψυκτικά μηχανήματα με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στο πλαστικό, τη δημιουργία ενώσεων και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών.

Οι φιάλες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε σκιερό και δροσερό μέρος (συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης όχι πάνω από 18C) διαφορετικά θα αναπτυχθούν μικροοργανισμοί λόγω  αύξησης της θερμοκρασίας. Τα εμφιαλωμένα νερά θα πρέπει να στοιβάζονται με προσοχή και σε καθαρό μέρος ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της συσκευασίας τους. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη γειτνίαση με άλλα προϊόντα που μπορούν να επηρεάσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ

Το νερό είναι το απαραίτητο συστατικό για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Ο άνθρωπος χωρίς φαγητό μπορεί να ζήσει έως και σαράντα ημέρες χωρίς νερό μόνο για
μερικές. Ο οργανισμός μας για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες χρειάζεται περίπου 7-8 ποτήρια νερό σε καθημερινή βάση. Η ανεπαρκής λήψη νερού μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση.

Το νερό μπορεί να επιβαρυνθεί από τους εξής παράγοντες:
Φυσικούς: Η παρουσία ξένων σωματιδίων (θραύσματα γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, σκόνης και ακαθαρσιών) μέσα στο νερό κατά το στάδιο πλυσίματος ή εμφιαλώσεως των περιεκτών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον καταναλωτή.
Μικροβιολογικούς: Η παρουσία των παθογόνων μικροοργανισμών οφείλεται στα υλικά συσκευασίας, στον εξοπλισμό, στο προσωπικό και στον περιβάλλοντα χώρο. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που μολύνουν το νερό είναι τα βακτήρια, ιοί και πρωτόζωα. Τα βακτήρια που ανευρίσκονται στα εμφιαλωμένα νερά είναι:

α) Τα αυτόχθονα βακτήρια τα οποία αποτελούν τη φυσιολογική χλωρίδα του νερού. Δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή αλλά όταν οι αριθμοί τους αυξηθούν, προκαλούν αλλοιώσεις των οργανοληπτικών παραμέτρων του νερού όπως οσμή, γεύση και θολερότητα.

β) Τα αλλόχθονα βακτήρια εισέρχονται στο νερό κατά το στάδιο της εμφιάλωσης ή με μόλυνση της πηγής υδροληψίας. Οι ασθένειες που μπορεί να προκαλέσουν κυμαίνονται από ελαφριά γαστρεντερίτιδα έως σοβαρή διάρροια, δυσεντερία, ηπατίτιδα και τυφοειδή πυρετό. Μοναδικό προληπτικό μέτρο για την προστασία του καταναλωτή αποτελεί η συστηματική μικροβιακή παρακολούθηση του νερού τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
Χημικούς: Η παρουσία των χημικών ουσιών μπορεί να προέρχεται από παραπροϊόντα απολύμανσης του εξοπλισμού (π.χ. υπολειμματικό χλώριο), κακή συντήρηση του εξοπλισμού, από το περιβάλλον κατά την αποθήκευση, από ακατάλληλα ή ακάθαρτα υλικά συσκευασίας κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Σημαντικό ρόλο κατά την εμφιάλωση του νερού είναι το στάδιο και τα υλικά της συσκευασίας ώστε να μην μολύνουν το νερό. Οι περιέκτες πρέπει να είναι κατάλληλοι για το συγκεκριμένο προϊόν ώστε να μην μεταφέρουν επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες σε αυτό. Οι περισσότερες φιάλες είναι φτιαγμένες από γυαλί, Πολυβινυλοχλωρίδιο ( PVC ), πολυαιθυλενοτερεφθαλικό εστέρα (P.E.T). Οι γυάλινες φιάλες πρέπει να κατασκευάζονται από καθαρό ουδέτερο γυαλί και να πλένονται με κατάλληλα υλικά. Οι φιάλες από P.E . έχουν υψηλή μηχανική αντοχή που τις καθιστά ανθεκτικές και είναι ανακυκλώσιμες. Όσο μεγαλύτερο χρόνο αποθηκεύεται το εμφιαλωμένο νερό σε υψηλές θερμοκρασίες τόσο περισσότερο τα συστατικά των πλαστικών μπουκαλιών ενώνονται με το νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Βασικός λόγος για την προβληματική ποιότητα του νερού είναι πολλές φορές οι απαράδεκτες συνθήκες εμφιάλωσης και αποθήκευσής του. Έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα
εμφιαλωμένα νερά αποθηκεύονται σε αποθήκες από λαμαρίνα στις οποίες αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες) ή πετιούνται στα πεζοδρόμια κάτω από
τον ήλιο, αφήνονται δίπλα σε ψυγεία ή ψυκτικά μηχανήματα με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στο πλαστικό, τη δημιουργία ενώσεων και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι φιάλες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε σκιερό και δροσερό μέρος (συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης όχι πάνω από 18C) διαφορετικά θα αναπτυχθούν μικροοργανισμοί λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.

Τα εμφιαλωμένα νερά θα πρέπει να στοιβάζονται με προσοχή και σε καθαρό μέρος ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της συσκευασίας τους. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη γειτνίαση
με άλλα προϊόντα που μπορούν να επηρεάσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους μετά το άνοιγμα.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ :

Επιτραπέζιο Νερό: Είναι το κοινό πόσιμο νερό που μπορεί να προέρχεται από γεώτρηση, λίμνη, ποτάμι ακόμα και αφαλατωμένο νερό θαλάσσης. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία (98/83) για το πόσιμο νερό στο επιτραπέζιο επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε διαδικασία απολύμανσης για να είναι κατάλληλο προς πόση.

Με απλά λόγια το επιτραπέζιο νερό είναι εμφιαλωμένο ενώ το νερό της βρύσης τρεχούμενο.

Πηγή:www.healthandlifewf.gr
Πίσω