Βρύσες και μπαταρίες κουζίνας

Βρυσάκι φίλτρου νερού κάτω πάγκου Ε1

Περιγραφή

Συνδέεται με φίλτρα νερού κάτω πάγκου με βρυσάκι.
Η συσκευασία διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα