Ανταλλακτικά φίλτρα νερού

Κλειδί για Doulton

Περιγραφή

Το κλειδί χρησιμοποιείται για την αλλαγή φίλτρου σε συσκευές άνω ή κάτω πάγκου. Εφαρμόζει στις περισσότερες συσκευές.