Ανταλλακτικά φίλτρα νερού

Κλειδί για Usa

Περιγραφή

Το κλειδί χρησιμοποιείται για την αλλαγή φίλτρου σε συσκευές άνω ή κάτω πάγκου. Εφαρμόζει στις περισσότερες συσκευές.