Ανταλλακτικά φίλτρα κεντρικής παροχής

Πολυπροπυλένιο 7″

Ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου συνιστάται για σκουριά, άμμο και άλλα αιωρούμενα σωματίδια του πόσιμου νερού. Είναι σχεδιασμένα και για το πρώτο στάδιο φίλτρανσης.

Περιγραφή

Το ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου αφαιρεί χώμα, λάσπη και σκουριά καθώς και άλλα αιωρούμενα στερεά.  Είναι ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε φίλτρο κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3-6 μήνες ανάλογα με την ποιότητα του νερού.