Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα

Matrikx 10 hc+cto

Το ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα MATRIKX HC+CTO έχει υψηλές επιδόσεις στην μείωση κυστών, χλωρίου και ρύπων. Το ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα MATRIKX HC+CTO πληροί τις προδιαγραφές NSF / ANSI Standard 53 για θολερότητα και την μείωση κυστών συμπεριλαμβανομένων των Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba και Toxoplasma.

Περιγραφή

Το ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα MATRIKX HC+CTO μειώνει την γεύση και την οσμή χλωρίου στο νερό, μειώνει τις κύστες, είναι ανθεκτικό στα ιζήματα και έχει υψηλή απορροφητική ικανότητα και αποδοτικότητα.