Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα

Pentair 10 dfx-cb-10

Το ανταλλακτικό φίλτρο νερού PENTEK DFX-CB-10 είναι ένα φίλτρο υψηλής ποιότητας

Περιγραφή

Μειώνει το χλώριο την δυσάρεστη γεύση και οσμή, τα ιζήματα . Έχει υψηλή ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς και είναι δύο φορές πιο ανθεκτικό στην προσκόλληση σωματιδίων από τα τυπικά φίλτρα άνθρακα.

Είναι ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε φίλτρο κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3-6 μήνες ανάλογα με την ποιότητα του νερού.