Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα

Pentair 10 ncp 10

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού PENTAIR NCP-10

Περιγραφή

Μειώνει το χλώριο την δυσάρεστη γεύση και οσμή και ιζήματα

Είναι ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε φίλτρο κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3-6 μήνες ανάλογα με την ποιότητα του νερού.