Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα

Veluda 10 premium 5m

Το Veluda 10 premium 5m Carbon Block είναι φίλτρο κοκκοειδή άνθρακα και αποτελείται από 100% καρύδα.

Περιγραφή

•100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
• Απορροφητικότητα έως 5m
• Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 5m
• Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
• Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα
• Αφαίρεση οργανικών ουσιών