Ανταλλακτικά φίλτρα νερού

Κλέφτης νερού 1/4″ με βανάκι

Περιγραφή

Μεταλλικός κλέφτης νερού με βανάκι για παροχή φίλτρων νερού κάτω πάγκου.

Συνδέεται στην παροχή νερού διατομής 1/2 ” και διαθέτει βανάκι με ρακόρ βιδωτό.